Gooise Wind

Directe vragen over Gooise Wind kun je richten aan Aernoud Olde via info@gooisewind.nl.

Heb je belangstelling om lid te worden van Gooise Wind of wil je een uitnodiging ontvangen voor toekomstige GW-bijeenkomsten waarin we de daadwerkelijke oprichting van Gooise Wind gaan bespreken? Stuur dan svp ook een email aan info@gooisewind.nl, met daarin je naam, telefoonnummer en woonplaats.

____________________________________________________________________

Overal in ’t Gooi werken mensen lokaal samen in lokale energie-coöperaties. Vrijwel al deze initiatieven zijn aangesloten bij de Stichting Energie Verbonden in ’t Gooi. Zie https://energieverbonden.nl

Het bestuur van Energie Verbonden steunt de oprichting van Gooise Wind unaniem en het is ook de bedoeling dat Gooise Wind een gemeenschappelijke activiteit wordt van de lokale energie-coöperaties. Ieder naar eigen behoefte. Energie is in de toekomst immers iets wat we samen lokaal regelen.

Windprojecten in ’t Gooi zijn vooralsnog geen haalbaar doel. Wij denken dat het onontkoombaar is dat dit gaat veranderen en wij willen ons voorbereiden op die toekomst. Wij willen tevens dat t.z.t. alle inwoners van ’t Gooi hiervan profiteren door een deel van de opbrengst ten goede te laten van duurzame sociaal-maatschappelijke projecten in ‘t Gooi, maar ook door alle inwoners de kans te geven mede-eigenaar te worden van de projecten, ook wanneer je geen financiële middelen hebt om te investeren.