Gooise Wind

Gooisewind

Om het vergroenen van ons energieverbruik een forse impuls te geven en gelijktijdig alle inwoners van ’t Gooi in de toekomst te laten profiteren van windenergie wordt windenergie-coöperatie ‘Gooise Wind’ opgericht. Gooise Wind is een initiatief van Energie Verbonden in ’t Gooi; het samenwerkingsverband van lokale energie-coöperaties in ‘t Gooi.

De slogan van Gooise Wind luidt: Onze wind, onze molens, onze stroom. Gooise Wind zal zich voorlopig richten op:

  • Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden en voordelen van windenergie
  • In samenwerking met Almeerse Wind en andere partners komen tot windmolens aan de Almeerse kant van de Stichtse Brug

Voor de initiatiefnemers is het realiseren van windenergieprojecten in ’t Gooi geen doel op zich. Daarom richten we ons voorlopig op het deelnemen in een of meer molens buiten ’t Gooi.

Mocht door de samenleving gekozen worden voor windenergie-projecten in ’t Gooi dan hoopt Gooise Wind klaar te staan om hierin het initiatief te nemen, en te komen tot projecten waar iedereen baat bij heeft. Op termijn is het dus mogelijk dat Gooise Wind ook windenergieprojecten in ’t Gooi zal initiëren, waarbij wij als voorwaarde stellen dat de inwoners van ‘t Gooi profiteren van de opbrengsten

De Gooise lokale energie-coöperaties hebben zich tot nog toe primair beziggehouden met energie-besparing en de opwek van zonne-energie. Dat verandert niet, en daarom is besloten om windenergie in een aparte coöperatie onder te brengen. Vooralsnog zal Aernoud Olde optreden als kwartiermaker en contactpersoon van Gooise Wind.

Directe vragen over Gooise Wind kun je richten aan Aernoud Olde via info@gooisewind.nl.

Heb je belangstelling om lid te worden van Gooise Wind of wil je een uitnodiging ontvangen voor toekomstige GW-bijeenkomsten waarin we de daadwerkelijke oprichting van Gooise Wind gaan bespreken? Stuur dan svp ook een email aan info@gooisewind.nl, met daarin je naam, telefoonnummer en woonplaats.